Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.
Περισσότερες Πληροφορίες
Ασφάλιση Σκάφους

Η σωστή και πλήρης προστασία του σκάφους σας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα!

 Σχεδιάζουμε και σας προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης σκαφών αναψυχής, καλύπτοντας από τις βασικότερες (και υποχρεωτικές) έως τις πλέον σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες.

Τα προγράμματα ασφάλισης σκάφους που σας προτείνουμε, είναι πλήρη πακέτα καλύψεων τα οποία σας εξασφαλίζουν από τους κινδύνους που απειλούν τόσο το ίδιο το σκάφος σας όσο και εσάς ως ιδιοκτήτη.

1. Ασφάλιση αστικής ευθύνης σκαφών

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης καλύπτει ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από υπαιτιότητα του κατόχου του σκάφους και προστατεύει από τυχόν οικονομικές απώλειες εξαιτίας αποζημιώσεων τρίτων (τραυματισμός, υλικές ζημιές άλλων σκαφών, λιμένων κλπ, ρύπανση).

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται ο νόμος Ν. 4256/2014 για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης σκαφών, στον οποίο υπόκεινται τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, καθώς και τα επαγγελματικά σκάφη, μηχανοκίνητα και μη.

2. Ασφάλιση ιδίων ζημιών σκάφους

Η ασφάλιση καλύπτει το ίδιο το σκάφος από ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν από μία πληθώρα κινδύνων που το απειλούν, μέσα και έξω από το νερό, είτε αυτό βρίσκεται σε κίνηση, είτε σε παροπλισμό.

Ενδεικτικά, ορισμένες σημαντικές καλύψεις είναι οι ακόλουθες:

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!