Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.
Περισσότερες Πληροφορίες
Τεχνικές Ασφαλίσεις

Για εμάς κάθε έργο σας είναι σημαντικό, γι αυτό και φροντίζουμε να το προστατεύουμε με κάθε πρόσφορο μέσο!

Διαθέτοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία και έχοντας πολυετή εμπειρία στον κλάδο των τεχνικών ασφαλίσεων είμαστε κοντά σας για να σας προσφέρουμε τις κατάληλες λύσεις σε κτιριακά, ενεργειακά και μηχανολογικά έργα. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορούμε να σας παρουσιάσουμε τα ακόλουθα προγράμματα:

- Ασφάλιση Κατασκευής Έργου: Για τις ξαφνικές και απρόβλεπτες ζημίες που τυχόν συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων Πολιτικού Μηχανικού, Κατασκευής οικοδομών/ έργων ύδρευσης & αποχέτευσης/ οδοποιίας κ.ά. (Construction All Risks), Συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών ή αιολικών πάρκων / μεταλλικών κτιρίων / μηχανημάτων παραγωγής κ.ά. (Erection All Risks).

- Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών: Απευθύνονται σε Ξενοδοχεία, Γραφεία, Βιομηχανίες, Κινηματογράφους, Πάρκα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προσφέρουν εξασφάλιση των ζημιών που τυχόν υποστούν τα μηχανήματα της επιχείρησης συνεπεία απρόβλεπτων και αιφνίδιων καταστάσεων, όπως: Φυσική Έκρηξη, Βραχυκύκλωμα, Ελαττώματα χύτευσης και υλικών, Εσφαλμένος χειρισμός / απροσεξία ή αμέλεια χρήστη, Απώλεια κερδών από Μηχανικές Βλάβες

- Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού: Προσφέρεται εξασφάλιση των ηλεκτρονικών σας συστημάτων (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα, ιατρικά μηχανήματα, φωτοτυπικά κ.ά.) έναντι απρόβλεπτων και ξαφνικών ζημιών, όπως: Βλάβες κατά τη λειτουργία, Κακόβουλες Ενέργειες Τρίτων, Πτώση / Θραύση, Σφάλματα χειριστού, Άμεση / Έμμεση ζημία από πτώση Κεραυνού, Ζημιές από Σεισμό, Πυρκαγιά, Φυσικά Φαινόμενα, Κλοπή συνεπεία διάρρηξης κ.ά. 

- Ασφάλιση Μηχανολογικού Εξοπλισμού: Παρέχεται κάλυψη για ζημίες που τυχόν συμβούν σε κινητά ή σταθερά μηχανήματα εργοταξίου, όπως: Γερανοί, Εκσκαφείς, Μπουλντόζες, Οδοστρωτήρες, Φορτωτές, Αεροσυμπιεστές, Αντλίες, Οχήματα εργοταξίου. Η κάλυψη των ανωτέρω, επεκτείνεται και συνεπεία οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας συμβεί στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από: πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, σεισμό, πλημμύρα και παγετό.  

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!