Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.
Περισσότερες Πληροφορίες
Ασφάλιση Ευθύνης από Περιβαλλοντική Ρύπανση

Τα τελευταία χρόνια το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την υπερθέρμανση του πλανήτη και τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχει οδηγήσει στην αυστηροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για την περιβαλλοντική ευθύνη. 

Με την οδηγία 2004/35/EC (Προεδρικό διάταγμα 148 / 2009), αναδεικνύονται οι ευθύνες των επιχειρήσεων ώστε σε περίπτωση ζημιογόνου γεγονότος, να αποκαταστασήσουν, επανορθώσουν, τη βλάβη στο φυσικό περιβάλλον ενώ δύναται να εξαναγκαστούν ακόμη και σε παύση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

Τα προγράμματα ασφάλισης Ευθυνών Περιβαλλοντικής Ρύπανσης, απευθύνονται, ενδεικτικά, σε: 

- Βιομηχανίες πλαστικών και μετάλλων

- Βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας

- Εταιρίες που χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται χημικά

- Εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων

- Εταιρίες ανακύκλωσης

- Ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα

- Εργολάβους δημοσίων και ιδιωτικών έργων

 

Και παρέχουν κάλυψη, για:

- Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης

- Σταδιακά περιστατικά ρύπανσης

- Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας

- Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας

- Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση και το διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων

 

Αποστολή μας, να σας προσφέρουμε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευθύνης που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του οργανισμού σας, μέσω των πλέον αξιόπιστων και οικονομικά ισχυρών ασφαλιστικών Εταιριών.

 

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!