Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.
Περισσότερες Πληροφορίες
Ασφάλιση Μεταφορών

Η Ασφάλιση Μεταφορών είναι ιδιαίτερα σημαντική και λειτουργεί αποτελεσματικά στο σύνολο της επιχείρησής σας. Προφέρει κάλυψη σε όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα (εισαγωγές - εξαγωγές - εσωτερικές διακινήσεις) από φυσική ζημία ή απώλεια για λογαριασμό του εκάστοτε νόμιμου ιδιοκτήτη τους καθώς και την Αστική Ευθύνη των Διαμεταφορέων για ζημία ή απώλεια στα εμπορεύματα τρίτων τα οποία έχει αναλάβει την υποχρέωση να μεταφέρει από έναν τόπο σε κάποιον άλλο.

Η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων (χύμα υγρά ή στερεά φορτία, εξειδικευμένα φορτία ή γενικού φόρτου), τα οποία διακινούνται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο (φορτηγό - αυτοκίνητο, πλοίο, αεροπλάνο, ταχυδρομικές υπηρεσίες, courier ή συνδυασμό αυτών - μικτές / σύνθετες μεταφορές).

Οι καλύψεις είναι σύμφωνες με τις ρήτρες του Ινστιτούτου των Άγγλων Ασφαλιστών (Institute Cargo Clauses (A), (B), (C)).

Όροι ασφάλισης
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!