Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.
Περισσότερες Πληροφορίες
Ασφάλιση Πιστώσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων, αποτελεί ένα σύνολο υπηρεσιών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, στον οποίο εκτίθενται οι επιχειρήσεις, όταν πωλούν επί πιστώσει εμπορεύματα ή υπηρεσίες. 

Αποτελεί το μοναδικό τρόπο προστασίας της επιχείρησης από τις επισφάλειες, προλαμβάνοντας τον κίνδυνο, ενισχύοντας της ρευστότητα και την αξιοπιστία της επιχείρησης και απαλλάσσοντάς την από το κόστος διεκδίκησης των απαιτήσεων. 

Πέραν της άμεσης συνεισφοράς της στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, η Ασφάλιση Πιστώσεων αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο πρόγνωσης και αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών μιας επιχείρησης, ειδικά στις περιπτώσεις που σχεδιάζει την είσοδο σε νέες αγορές, αχαρτογράφητου γι αυτή πιστωτικού κινδύνου, ή την επέκταση του πιστωτικού ορίου στους υφιστάμενους πελάτες της.

Μπορούν να ασφαλιστούν Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα και την Κύπρο, ένταντι του κινδύνου μη πληρωμής των απαιτήσεων που θα προέρχονται από τις επί πιστώσει πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών, σε πελάτες - αγοραστές με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

Η FIDENTIA S.A. αναλύει και αξιολογεί τις ανάγκες σας σε συνεργασία με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου πιστώσεων και σχεδιάζει το κατάλληλο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στα ειδικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης σας!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!