Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.
Περισσότερες Πληροφορίες
Ασφάλιση Απώλειας Χρημάτων και Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων

Τα τελευταία χρόνια, όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, δραστηριότητας ή οργάνωσης, είναι πιθανό να υποστούν σημαντικές οικονομικές απώλειες από περιστατικά ληστειών και διαρρήξεων, αλλά και από τους ίδιους τους υπαλλήλους τους που λόγω θέσης μπορεί να υπεξαιρέσουν σημαντικά χρηματικά ποσά. 

Τα προγράμματα Χρηματικών Απωλειών και Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων, απευθύνονται σε εμπορικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να προστατευθούν από παράνομες πράξεις τρίτων και υπαλλήλων, περιορίζοντας την οικονομική τους απώλεια και προστατεύοντας κατά το μέγιστο δυνατό τον ισολογισμό τους.

Ενδεικτικά, οι καλύψεις του προγράμματος περιλαμβάνουν:

- Κάλυψη απώλειας ή ζημίας στα χρήματα συνεπεία επέλευσης τυχαίου γεγονότος ανωτέρας βίας ή τροχαίου ατυχήματος κατά τη μεταφορά τους

- Απώλεια ή ζημιά στα χρήματα, συνεπεία παράνομης ή υπαίτιας αφαίρεσής τους από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, αλλά και ζημία που προκλήθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης συνεπεία ληστείας ή/ και διάρρηξης.

- Κάλυψη της ζημίας που τυχόν υποστεί η επιχείρηση από την αποδοχή πλαστών ή πλαστογραφημένων χαρτονομισμάτων ή εγγράφων

- Πρόσθετη περίοδος ανακάλυψης γεγονότων και αναγγελίας του περιστατικού στην ασφαλιστική εταιρία.

Η FIDENTIA S.A. είναι σε θέση να δημιουργήσει για εσάς τον κατάλληλο συνδυασμό καλύψεων και να σας προτείνει την πιο ολοκληρωμένη λύση, στην καλύτερη τιμή!

 

 

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!