Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.
Περισσότερες Πληροφορίες
Ασφάλιση Αεροπορικών Κινδύνων

Οι αεροπορικές μεταφορές αποτελούν ένα από τα ασφαλέστερα μέσα, ωστόσο οι συνέπειες που μπορεί να επιφέρει ένα αεροπορικό ατύχημα, μπορεί να είναι καταστροφικές. 

Η FIDENTIA S.A., με τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει, είναι σε θέση να προσφέρει κάλυψη σε ειδικές κατηγορίες πελατών που σχετίζονται με την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά:

- Απαιτήσεις τρίτων έναντι των εταιριών διαχείρισης αερολιμένων, για σωματικές βλάβες / υλικές ζημίες που προκύπτουν από τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εδάφους, χρήσης εγκαταστάσεων, συντήρησης, κλπ.

- Ευθύνη για ζημίες τρίτων από ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα προϊόντων αεροσκαφών, κλπ.

- Ευθύνη για απώλεια/ζημία σε αεροσκάφη κατά τη διάρκεια φύλαξής τους σε αεροπορικά υπόστεγα,

- 'Αλλους αεροπορικούς κινδύνους

Οι ανωτέρω καλύψεις, προτείνονται σε:

- Εταιρίες διαχείρισης αερολιμένων

- Εταιρίες παροχής υπηρεσιών εδάφους

- Εταιρίες συντήρησης, επισκευής και επιθεώρησης (MRO) αεροσκαφών

- Παραγωγούς και διανομείς αεροπορικών προϊόντων (συστήματα και συστατικά μέρη  / ανταλλακτικά αεροσκαφών, κινητήρες, εξοπλισμό, αναλώσιμα κλπ)

- Διαχειριστές αεροπορικών υπόστεγων (Hangar keepers)

 

Ασφαλιστικές λύσεις, ακόμη και για τον πιο ιδιαίτερο κίνδυνο!

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!