Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.
Περισσότερες Πληροφορίες
Ασφάλιση Κινδύνων Κυβερνοχώρου (Cyber Risks)

Η ασφάλιση Cyber Risks είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια, λόγω της προστασίας που παρέχει στις επιχειρήσεις από τις συνέπειες των διαδικτυακών και ηλεκτρονικών κινδύνων. 

Αποτελεί μία πλήρη ασφαλιστική λύση Διαχείρισης Κινδύνου και τον καλύτερο τρόπο να προστατευθείτε από τυχόν διαρροή και απώλεια των δεδομένων της επιχείρησής σας, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη λειτουργία σας. 

Με την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος, προστατεύετε την εταιρία σας ενάντια στις παραβιάσεις ευαίσθητων δεδομένων, τις ηλεκτρονικές πααρακολουθήσεις, την απόσπαση σημαντικών πληροφοριών, τους ηλεκτρονικούς ιούς, τη δολιοφθορά και τα σφάλματα των εργαζομένων, την υποκλοπή πληροφοριών και την κλοπή ταυτότητας. 

Είναι προγράμματα σχεδιασμένα να αντιμετωπίζουν ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους που δεν καλύπτονται από τα συμβατικά ασφαλιστικά προϊόντα αστικής ευθύνης, ενώ σε περίπτωση παραβίασης, σας δίνουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες τρίτων (ειδικούς εγκληματολόγους, νομικούς και ειδικούς επικοινωνίας). 

Στη FIDENTIA S.A., ακολουθούμε μία ολοκληρωμένη, ολιστική προσέγγιση αναφορικά με τη διαχείριση έναντι του κινδύνου κυβερνοχώρου, ώστε να σας υποστηρίξουμε στη διαχείριση όλων των πτυχών της έκθεσής σας στο συγκεκριμένο κίνδυνο και σε όλους τους τομείς της επιχείρησής σας που ενδέχεται να επηρεαστούν.

Επειδή γνωρίζουμε ότι κάθε κίνδυνος είναι διαφορετικός, σας προσφέρουμε και διαφορετικούς τρόπους για τη σωστή κάλυψη της επιχείρησής σας.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!