Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.
Περισσότερες Πληροφορίες
Τεχνικές Ασφαλίσεις

Τα προγράμματα Οικιακής Φωτοβολταϊκής Μονάδας είναι ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης της Οικιακής Φωτοβολταϊκής σας Μονάδας εγκατεστημένης στην στέγη κατοικίας ή μέσα σε οικόπεδο που βρίσκεται η κατοικία και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας της οικιακής κατανάλωσης ή και για την πώληση τμήματος της παραγόμενης ενέργειας σε δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Aπευθύνονται:

Σε Ιδιώτες που επιθυμούν να ασφαλίσουν την Οικιακή Φωτοβολταϊκή τους Μονάδας.

Σε Δανειολήπτες για την αγορά και εγκατάσταση της Οικιακής Φωτοβολταϊκής τους Μονάδας.

Καλύπτουν:

Την εγκατάσταση της φωτοβολταϊκής σας μονάδας, από κινδύνους όπως: πυρκαγιά, σεισμός, φυσικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες κ.ά., καθώς και την απώλεια των εσόδων σας λόγω διακοπής παροχής ενέργειας συνεπεία ζημιογόνου γεγονότος!

Μην αφήνετε χωρίς κάλυψη, την περιουσία και το εισόδημα για το οποίο έχετε αγωνιστεί! 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!