Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.
Περισσότερες Πληροφορίες
Ασφάλιση Νομικής Προστασίας

H κάλυψη Νομικής Προστασίας έρχεται να καλύψει ένα κενό της ολοκληρωμένης προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Από απροσεξία, αμέλεια ή αδιαφορία των άλλων μπορεί να θιγούν τα συμφέροντά σας.

Η Νομική Προστασία παρέχει στον ασφαλισμένο και στην οικογένεια του, εκτός των άλλων, εξασφάλιση στην ιδιωτική του ζωή αλλά και στην επαγγελματική με την ιδιότητά του σαν εργαζομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορείτε να απολαμβάνετε ασφαλιστικής κάλυψης για τα ακόλουθα ζητήματα:

- Αξιώσεις αποζημίωσης από τρίτους (στην καθημερινή ζωή, σαν πεζοί, οδηγοί ποδηλάτου, κατά τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, κατά την επίσκεψη σε γνωστούς, δημόσια οικήματα, στον τόπο εργασίας σας ή ακόμη και στις διακοπές σας)

- Διαφορές από Εργασιακή Σχέση (λ.χ. παρακράτηση μισθού, δικαιώματα αδείας, αναίτια απόλυση ή χωρίς αποζημίωση, ανασφάλιστη εργασία, λανθασμένος υπολογισμός ενσήμων κ.α.)

- Νομική Προστασία Συμβάσεων (αξιώσεις ή αποκρούσεις απαιτήσεων από τις συμβάσεις της καθημερινής ζωής)

 - Διαφορές από την Κατοικία

- Διαφορές εξ Ιδίων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων (για διαφορές που τυχόν προκύψουν με την ασφαλιστική σας εταιρία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!