Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.
Περισσότερες Πληροφορίες
Ομαδική Ασφάλιση

Η FIDENTIA S.A., έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εξυπηρέτηση και διαχείριση συμβολαίων ομαδικής ασφάλισης, είναι σε θέση να σας προσφέρει την καλύτερη λύση Ζωής & Υγείας για την πιο πολύτιμη ομάδα! Την ομάδας σας!

Οι επιχειρήσεις είναι οι ίδιοι οι άνθρωποί τους, η διάθεσή τους για προσφορά, η ταύτισή τους με έναν κοινό στόχο. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθει κανείς ότι η επιχείρηση για την οποία δίνει τον καλύτερό του εαυτό δεν είναι ένας απρόσωπος οργανισμός, αλλά ότι ενδιαφέρεται και φροντίζει για τους ανθρώπους της.

Ανάλογα με τις ανάγκες, το μέγεθος και την οικονομική δυνατότητα τη επιχείρησής σας, σχεδιάζουμε και σας προτείνουμε το καταληλότερο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης του ανθρώπινου δυναμικού σας!

Απευθύνονται σε επιχειρήσεις όλων των δραστηριοτήτων που επιθυμούν να προσφέρουν στους ανθρώπους τους κάλυψη για:

- Την Υγεία (πρωτοβάθμια & νοσοκομειακή περίθαλψη, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες)

- τη Ζωή / Ατυχήματα

- την Ανικανότητα (ολική, μερική)

- την Απώλεια Εισοδήματος 

- τη Σύνταξη / Εφάπαξ

- την Ταξιδιωτική Βοήθεια

Επωφεληθείτε των φορολογικών κινήτρων και του χαμηλού συγκριτικά κόστους ασφάλισης και προσφέρετε ουσιαστικές παροχές στο δυναμικό σας, αυξάνοντας σημαντικά την πιστότητα και την απόδοση της επιχείρησής σας.

 

 

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!