Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.
Περισσότερες Πληροφορίες
Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (D&O)

Σήμερα, οι αποφάσεις που καλούνται να λάβουν τα Διευθυντικά Στελέχη είναι πιο δύσκολες από ποτέ!
Φέροντας ατομική ευθύνη για την επιβίωση, ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία των εταιρειών τους, τη στιγμή που το μακροοικονομικό περιβάλλον όπου λειτουργούν δυσχεραίνει το έργο τους και υπονομεύει την οικονομική ευρωστία της επιχείρησής τους, οδηγούν αναπόφευκτα στην ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης.

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι δικαστικές διεκδικήσεις σε βάρος Στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών πληθαίνουν, καθώς οι επενδυτές και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι, καταλογίζουν ευθύνες και διεκδικούν χρηματικά ποσά επικαλούμενοι λάθη, παραλείψεις, κακοδιαχείριση, ακόμα και απάτη.

Η ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης προστατεύει αποτελεσματικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Στελέχη της εταιρίας έναντι απαιτήσεων τρίτων,  που απορρέουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των διαχειριστικών / διοικητικών τους καθηκόντων. 

Πιο αναλυτικά, προσφέρει:

Η FIDENTIA S.A., έχει τη δυνατότητα να σας υποστηρίξει αποτελεσματικά στη δημιουργία και επιλογή του καταλληλότερου πλασίου κάλυψης ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, και να συνδράμει, με γρήγορους χρόνους ανταπόκρισης, στη διαχείριση απαιτήσεων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!