Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.
Περισσότερες Πληροφορίες
Νομική Προστασία

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας, μέσω των κορυφαίων και πλέον διακεκριμένων συνεργασιών της FIDENTIA S.A., έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά και ενισχυτικά με τις υπόλοιπες ασφαλίσεις που σας προτείνουμε.

Οι μορφές προστασίας που μπορούμε να σας προτείνουμε, είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

- Νομική προστασία αποζημίωσης

- Ποινική νομική προστασία

- Νομική προστασία εργατικών διαφορών

- Νομική προστασία επαγγελματικής στέγης

- Νομική προστασία για διαφορές με ασφαλιστικά ταμεία

- Νομική προστασία Νομικών Συμβουλών

- Νομική Προστασία Διαφορών από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια της Επιχείρησης

- Προσεπίκληση Ασφαλιστικής Εταιρίας Αστικής Ευθύνης με επέκταση της Απλής  Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας κ.α.

 

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται τόσο στον επιτηδευματία / ελεύθερο επαγγελματία, για τη δραστηριότητα που ασκεί, όσο και στους υπαλλήλους ή και μέλη της οικογένειάς του, που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!