Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.
Περισσότερες Πληροφορίες
Νέα ανώτατα όρια κάλυψης αστικής ευθύνης στην ασφάλιση αυτοκινήτου.

Τα όρια ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των οχημάτων, αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, από 01/01/2022. 

Η σχετική απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια εφαρμογής σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας και προβλέπει τα παρακάτω:

Την αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης την παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 σύμφωνα με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) που καλύπτει όλα τα κράτη μέλη και ως ανακοινώθηκαν αναπροσαρμοσμένα στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 2021/C 423/11.

Από 1ης Ιανουαρίου 2022 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 δεν μπορεί να είναι κατώτερα από τα οριζόμενα ακολούθως:

α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης 1.300.000 ευρώ, ανά θύμα

β) Σε περίπτωση υλικής ζημίας 1.300.000 ευρώ, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.

Δείτε λύσεις για την ασφάλιση αυτοκινήτου.